Sztokholmski Salon Poezji

http://ezpoland.eu/bilder/knappse.bmp Ideell förening Stockholms Poesisalong
Składka członkowska 200 SEK rocznie
lub
300 t.zw. rodzinna (2 osoby)
 P-giro
523448-9 (Nordea)


Grażyna Szapołowska

wystšpiła 20 maja z poezjš Wisławy Szymborskiej. Była to premiera jej europejskiego tournée z 7 spotkaniami w: Rzymie, Paryżu, Berlinie, Oslo, Sztokholmie, Kopenhadze i Zurichu. Zdjęcia w naszej galerii>>>


Teresa Suchodolska
 Goœciła 19 lutego z autorskim programem Jestem baba. Zdjęcia w naszej galerii>>>

Więcej na temat poprzednich spotkań dostepne jest przez oddzielnš stronę>>>

Salony odbywajš się regularnie - 3 razy do roku (luty/marzec, maj/czerwiec, paŸdziernik/listopad). Trzy razy więc w roku przyjeżdżajš na zaproszenie Stowarzyszenia wybitni aktorzy z Polski, aby interpretować wiersze wielkich poetów.  

 

Tego nam właœnie brakowało – poezji !  Tej muzy, która potrafi wznieœć duszę nad poziomy. Nic nie ujmujšc innym rodzajom sztuki jak film, teatr i malarstwo - w poezji szukamy pociechy i odpowiedzi na wieczne pytania dotyczšce sensu naszego bytu.

Inicjatorkš stworzenia salonu poezji w Sztokholmie jest Małgorzata Kwiecińska-Järvenson. Po założeniu przez niš Stowarzyszenia (ideel förening) pod nazwš "Stockholms Poesisalong" została wybrana jego prezesem. Założycielkš pierwszego salonu poezji w Polsce jest znana aktorka krakowska Anna Dymna, która zainicjowała go w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w roku 2002. Sukces przeszedł najœmielsze oczekiwania. Do marca 2010 powstało 5 zagranicznych filii Krakowskiego Salonu Poezji, a sztokholmski był drugim.

Prezydium zarzšdu Stowarzyszenia:
Prezes: Małgorzata Kwiecińska-Järvenson.
Sekretarz: Ewa Sięka.
Skarbnik: Łukasz Kubicki,
Rewizor: Mariola Makowski
Pozostali członkowie zarzšdu:
Dana Rechowicz, Helena Robotycka
Administrator witryny: Benjamin Z. Bienicewicz

Goœćmi Salonu w Sztokholmie byli:
Anna Dymna, Ewa Wiœniewska, Jerzy Trela, Anna Seniuk, Grażyna Barszczewska, Krzysztof Orzechowski, Jerzy Zelnik, Irena Jun, Zofia Kucówna, Wiesław Komasa, Leszek Długosz, Jan Englert, Beata Œcibakówna, Monika Rasiewicz, Tomasz Jastrun, Grzegorz Juras, Dominika Stec, Maria Lamers, Piotr Cyrwus i jego żona Maja Cyrwus-Barełkowska, Olgierd Łukszewicz, Andrzej Seweryn, Bożena Adamek, Włodzimierz Nurkowski, Teresa Suchodolska, Beata Malczewska, Grzegorz Damięcki, Barbara Dziekan, Bogdan Słomiński, Wojciech Wysocki, Katarzyna Łochowska, Marta Kalmus-Jankowska, Piotr Jankowski, Grażyna Szapołowska  i inni.

Oprawę muzycznš zapewnili wspaniali artyœci jak:
Zbigniew Bizon, Janusz Slotwinski, Witold Robotycki, Michał Białk, Jacek Hołubowski, Aleksandara Kędra, Jakub Moskovicz, Łukasz Figiel, Stanka Simeonova, Maria Wozniakiewicz, Andrzej Kurpiel, Stanisław Rejment, Kazimierz Drozdowski, Robert Horna.

Słowo od Prezesa,

Jestem prezesem Towarzystwa "Sztokholmski Salon Poezji". Mojš inicjatywę poparł kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie Polskiej w Sztokholmie Radomir Wojciechowski. W skład zarzšdu wchodzš artyœci, malarze, pisarze i poeci. Naszym zamiarem jest zarówno popularyzowanie poezji, jak i szeroko rozumiana promocja polskiej kultury. Pomysł otwarcia Salonu Poezji został entuzjastycznie przyjęty przez sztokholmskš Polonię. Jak się okazało, jest to bardzo udany projekt . Publicznoœć jest zachwycona spotkaniami z aktorami, których zna tylko z filmu i telewizji. Zarzšd stara się stworzyć miłš, rodzinnš atmosferę w czasie kilkudniowego pobytu naszych goœci. Pokazujemy im sztokholmskie muzea, zapraszamy na przejażdżki po Wenecji Północy, by każdy z artystów opuszczał Szwecję pełen wrażeń. Sztokholmski Salon Poezji miał do tej pory jedynego sponsora, jakim jest Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie. Obecnie nasz projekt jest współfinansowany z Funduszy Polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 o występujšcych w sztokholmskim Salonie

Anna Dymna

Olgierd Łukaszewicz

 [Zofia Kucówna]

Tomasz Jastrun

 Maja Barełkowska

Piotr Cyrwus

 

[Jerzy Trela]

Jan Englert

Beata Œcibakówna

Wojciech Wysocki

[Leszek Długosz]

Marta Kalmus-Jankowska

Andrzej Seweryn

Anna Seniuk

Wiesław Komasa

Grażyna Barszczewska

Bogdan Słomiński

Piotr Jankowski

 

Krzysztof Orzechowski

Jerzy Zelnik

Ewa Wiœniewska

Irena Jun

Grzegorz Damięcki

Bożena Adamek

Grażyna Szapołowska

Za działalnoœć Salonu przyznana została nagroda Poloniki 2015

Fragment z komunikatu prasowego:Małgorzata Kwiecińska- Järvenson otrzymuje nagrodę za stworzenie Sztokholmskiego Salonu Poezji i niestrudzone od maja roku 2009 jego programowanie, prowadzenie i pozyskiwanie sponsorów. Salon jest autoryzowanš filiš (jednš z pięciu poza granicami Polski) Krakowskiego Klubu Poezji Anny Dymnej i Teatru im. Słowackiego. Przez te lata widzowie i słuchacze Salonu podziwiali kilkunastu czołowych aktorów scen polskich, ich œwietne interpretacje setek najlepszych polskich tekstów poetyckich oraz spotkali kilku wybitnych poetów we własnych osobach. Animatorce Salonu udało się zgromadzić wokół siebie grono wiernych współpracowników, którzy wspomagajš jš w uprawianiu i użyŸnianiu tej oazy wysokiej polskiej kultury w Szwecji. Pojawił się również okolicznoœciowy artykuł pt "Salon pełen Małgorzaty".

Urodzinowy wierszyk od Zarzšdu dla Prezes