http://ezpoland.eu/bilder/knappse.bmp Ideel förening Stockholms Poesisalong

Sztokholmski Salon Poezji

W paŸdzierniku wystšpi
Ewa Wiœniewska


W maju wystšpili:
Maja Barełkowska-Cyrwus
Piotr Cyrwus
"Dancing" -  wybrane wiersze K.I.Gałczyńskiego

Salony odbywajš sie regularnie - trzy razy do roku (luty-marzec, maj, paŸdziernik-listopad).

Trzy razy więc w roku przyjeżdżajš na zaproszenie Stowarzyszenia wybitni aktorzy z Polski, aby interpretować wiersze wielkich poetów.

Inicjatorkš stworzenia salonu poezji w Sztokholmie jest Małgorzata Kwiecińska-Järvenson.

Po założeniu przez niš Stowarzyszenia (ideel förening) pod nazwa "Sztokholmski Salon Poezji" została wybrana jego prezesem.

Założycielkš pierwszego salonu poezji w Polsce jest znana aktorka krakowska Anna Dymna, która zainicjowała go w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w roku 2002.

Sukces przeszedł najœmielsze oczekiwania. Do marca 2010 powstało 5 zagranicznych filii Krakowskiego Salonu Poezji, a sztokholmski był drugim.

Tego nam właœnie brakowało – poezji.

Tej muzy, która potrafi wznieœć duszę nad poziomy. Nic nie ujmujšc innym rodzajom sztuki jak film, teatr i malarstwo - w poezji szukamy pociechy i odpowiedzi na wieczne pytania dotyczšce sensu naszego bytu.

Felieton Krzysztofa Orzechowskiego w Dzienniku Teatralnym o wizycie w Sztokholmskim Salonie Poezji 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii zdjęć ze spotkań Salonu

 15 maj 2017  - Dancing. Maja Barełkowska-Cyrwus, Piotr Cyrwus

  4 marzec 2017 - Być Kobietš. Teresa Suchodolska 

15 paŸdziernik 2016 - Druga strona duszy. Krzysztof Orzechowski

6 luty 2016 - Właœnie kocham. Poœwiatowska w wykonaniu Małgorzaty Bańki

23 maj 2015 - Miron Białoszweski w wykonaniu Moniki Rasiewicz

7 marzec 2015 - Pan Tadeusz w wykonaniu Andrzeja Seweryna

11 paŸdziernik 2014 - S. Wyspiański w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza

17 maj 2014 - Ewa Wiœniewska i muzyka kameralna J. Joyce

19 paŸdziernik 2013 - Marta Grabysz - W moim miasteczku

10 listopad 2012 - Wisława Szymborska: Portret kobiecy

12 luty 2011 - Maria Lamers interpretuje poezję Czesława Miłosza

6 luty 2010 - Maja Barełkowska i Piotr Cyrwus

23 maj 2009 - Uroczysta inauguracja sztokholmskiego Salonu Poezji

Słowo od Prezesa.

Jestem prezesem Towarzystwa "Sztokholmski Salon Poezji". Mojš inicjatywę poparł kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie Polskiej w Sztokholmie Radomir Wojciechowski. W skład zarzšdu wchodzš artyœci, malarze, pisarze i poeci. Naszym zamiarem jest zarówno popularyzowanie poezji, jak i szeroko rozumiana promocja polskiej kultury.

Pomysł otwarcia Salonu Poezji został entuzjastycznie przyjęty przez sztokholmskš Polonię. Jak się okazało, jest to bardzo udany projekt . Publicznoœć jest zachwycona spotkaniami z aktorami, których zna tylko z filmu i telewizji.

Zarzšd stara się stworzyć miłš, rodzinnš atmosferę w czasie kilkudniowego pobytu naszych goœci. Pokazujemy im sztokholmskie muzea, zapraszamy na przejażdżki po Wenecji Północy, by każdy z artystów opuszczał Szwecję pełen wrażeń. Sztokholmski Salon Poezji miał do tej pory jedynego sponsora, jakim jest Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie.

Obecnie mamy nowego pana konsula Grzegorza Jagielskiego, który czynnie uczestniczy w organizowaniu salonów poezji.

Naszymi goœćmi byli: Anna Dymna, Ewa Wiœniewska, Jerzy Trela, Grażyna Barszczewska z Krzysztofem Orzechowskim, Jerzy Zelnik, Irena Jun, Zofia Kucówna, Wiesław Komasa, Leszek Długosz, Monika Rasiewicz, Tomasz Jastrun, Grzegorz Juras, Dominika Stec, Maria Lamers, Piotr Cyrwus i jego żona Maja Cyrwus-Barełkowska, Olgierd Łukszewicz, Andrzej Seweryn, Teresa Suchodolska i inni.

Oprawę muzycznš tworzyli wspaniali artyœci jak: Zbigniew Bizon, Janusz Slotwinski, Witold Robotycki, Michał Białk, Jacek Hołubowski, Aleksandara Kędra, Jakub Moskovicz, Łukasz Figiel, Stanka Simeonova, Maria Wozniakiewicz, Andrzej Kurpiel, Stanisław Rejment, Kazimierz Drozdowski.

Składka członkowska wynosi 150 SEK rocznie lub 200 t.zw. skladka rodzinna (2 osoby)
P-giro 523448-9 (Nordea)

Prezydium zarzšdu: e-mail: ssalonpoezji (at) gmail.com
Prezes: Małgorzata Kwiecińska-Järvenson. Sekretarz: Ewa Sięka. Skarbnik: Helena Robotycka
Pozostali członkowie zarzšdu: Dana Rechowicz, Łukasz Kubicki
Administrator witryny: Benjamin Z. Bienicewicz

 

Anna Dymna


Jerzy Trela

Artykuły
o naszych goœciach

 

Krzysztof Orzechowski


Ewa WiœniewskaZofia Kucówna

 


Jerzy Zelnik


Grażyna Barszczewska


Wiesław Komasa


Tomasz Jastrun


Maja Barełkowska


Piotr Cyrwus


Irena Jun


Olgierd Łukaszwicz


Leszek Długosz


Andrzej Seweryn

Publikacje
na temat naszych spotkań

anonse spotkań

2017--05-13 Dancing -  K.I. Gałczyński w wykonaniu Mai Barełkowskiej i Piotra Cyrwusa
2017-03-04 Być Kobietš - Teresa Suchodolska ze swoim autorskim programem
2016-10-15 Druga strona duszy - Krzysztof Orzechowski i poezja o różnych kształtach miłoœci
2016-05-14 Pieœń Œwiętojańskš o Sobótce Jana Kochanowskiego w wykonaniu B i W Nurkowskich
2016-02-06 Właœnie kocham. Poœwiatowska w wykonaniu Małgorzaty Bańki
2015-10-17 Zaduszki poetycko-jazzowe z Olgierdem Łukaszewiczem
2015-05-23 M. Białoszewski w wykonaniu Moniki Rasiewicz
2015-03-07 Pan Tadeusz w wykonaniu Andrzeja Seweryna
2014-10-11 S.Wyspiański w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza
2014-05-17 Ewa Wiœniewska, interpretuje poezję Jamesa Joyce`a.
2014-02-15 Wiersze Tadeusza Różewicza - Irena Jun i Wiesław Komasa
2013-10-19 Marta Grabysz - W moim miasteczku
2013-06-01 Zofia Kucówna w wieczorze poetyckim na podstawie wierszy Julii Hartwig
2013-02-09 Leszek Długosz - wiersze i piosenki
2012-11-10 Wisława Szymborska: Portret kobiecy
2012-05-19 Wiesław Komasa
2012-02-18 Ojciec i syn - z udziałem Tomasza Jastruna
2011-10-01 Grażyna Barszczewska i Krzysztof Orzechowski
2011-05-28  Jerzy Trela i Michał Białk
2011-02-12 Maria Lamers interpretuje poezję Czesława Miłosza
2010-09-04 Gałczyński w interpretacji Moniki Rasiewicz
2010-05-21 Jerzy Zelnik
2010-02-06  Maja Barełkowska i Piotr Cyrwus
2009-11-07 Dominika Stec i Dana Rechowicz
2009-05-23 Uroczysta inauguracja sztokholmskiego Salonu Poezji

artykuły na temat spotkań

2017-03-27 Salon Poezji po raz 24!  Być Kobietš. Teresa Suchodolska
Tekst: Krystyna Stochla Fot. Mariola Makowski, Lukas Kubicki
2015-05-17 Andrzej Seweryn w Sztokholmskim Salonie Poezji
Tekst: Jolanta Szutkiewicz, Foto: Bogusław "Bobo" Rawiński
2013-11-22 Magiczny wieczór
Tekst: Krystyna Stochla, Foto: Bogusław "Bobo" Rawiński
2012-05-30 Sztokholmski Salon Poezji - Wiesław Komasa
Tekst: Krystyna Stochla, Foto: Michał Dzieciaszek
2012-05-29 Pamiętajcie o Salonie!
Tekst: Krystyna Stochla
2012-02-19 Sztokholmski Salon Poezji - Tomasz Jastrun
Tekst: Krystyna Stochla, Foto: Michał Dzieciaszek
2011-10-02 Sztokholmski Salon Poezji - Grażyna Barszczewska i Krzysztof Orzechowski
Tekst: Krystyna Stochla, Foto: Bogusław "Bobo" Rawiński
2011-03-24 Maria Lamers œpiewa Miłosza
Tekst: Krystyna Stochla, Foto: Bogusław "Bobo" Rawiński
2010-09-05 Sztokholmski Salon Poezji - Monika Rasiewicz
Tekst: Krystyna Stochla, Foto: Michał Dzieciaszek
2010-06-02 Jerzy Zelnik w Sztokholmskim Salonie Poezji
Tekst: Krystyna Stochla, Foto: Aleksandra Olejnik
2010-02-11 Trzecia edycja Salonu Poezji
Tekst: Dana Platter, Foto: Bogusław "Bobo" Rawiński, Katarzyna Œliwa, Michał Dzieciaszek
2009-11-20 Sztokholmski Salon Poezji
2009-11-20 Sztokholmski Salon Poezji w opałach
Tekst: Dana Platter, Foto: Michał Dzieciaszek
2009-11-06 Salon poezji w Sztokholmie otwarty
Tekst: Dana Platter, Foto: Bogusław "Bobo" Rawiński

fotoreportaże ze spotkań

2012.05.19

Wiesław Komasa, Sztokholmski Salon Poezji, Villagatan 2
Foto: Michał Dzieciaszek

2011.11.01

Grażyna Barszczewska i Krzysztof Orzechowski, Sztokholmski Salon Poezji, Villagatan 2
Foto: Bogusław "Bobo" Rawiński

2010.05.21

Jerzy Zelnik  w Sztokholmskim Salonie Poezji, TeaterStudio Lederman
Foto: Aleksandra Olejnik

 

Teksty opublikowanych w druku artykułów na temat spotkania

2014-02-15 Wiersze Tadeusza Różewicza - Irena Jun i Wiesław Komasa
2014-10-11 S.Wyspiański w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza (+ nasze zdjęcia)
Fragment komunikatu prasowego Poloniki 2015 (pdf) 
Małgorzata Kwiecińska- Järvenson otrzymuje nagrodę za stworzenie Sztokholmskiego Salonu Poezji i niestrudzone od maja roku 2009 jego programowanie, prowadzenie i pozyskiwanie sponsorów. Salon jest autoryzowanš filiš (jednš z pięciu poza granicami Polski) Krakowskiego Klubu Poezji Anny Dymnej i Teatru im. Słowackiego. Przez te lata widzowie i słuchacze Salonu podziwiali kilkunastu czołowych aktorów scen polskich, ich œwietne interpretacje setek najlepszych polskich tekstów poetyckich oraz spotkali kilku wybitnych poetów we własnych osobach. Animatorce Salonu udało się zgromadzić wokół siebie grono wiernych współpracowników, którzy wspomagajš jš w uprawianiu i użyŸnianiu tej oazy wysokiej polskiej kultury w Szwecji
Okolicznoœciowy artykuł NGP pt "Salon pełen Małgorzaty"