Sztokholmski Salon Poezji

Pandemia uniemożliwiła 5 spotkań i wspomnienia są podzielone
 na te nowsze po 2022>>> i starsze przed 2021>>>

Jest także profil na facebook, gdzie zamieszczane są aktualności i uzupełnia naszą galerię zdjęć na Google oraz blogowe wpisy ze wspomnieniami.

Strona o spotkaniach od lutego 2022 jest na bieżąco rozszerzana wspomnieniami z kolejnych

Wspomnienia od uroczystej inauguracji w maju 2009 do roku 2022 oparte są na różnych publikacjach

Wykorzystane zostają np opublikowane w polonijnym serwisie anonse i artykuły

Ostatni anons dotyczył jubileuszu 10 lat.


Szerzej na temat jubileuszu jest w blogowym wpisie>>>


Był podobnie jak kilka innych spotkań w Tearerstudio Lederman>>>


Najwięcej spotkań było w Konsulacie Generalnym RP>>>


Inauguracja i pierwsze spotkania były w ówczesnej siedzibie Instytutu Polskiego>>>


Aktualnym miejscem spotkań jest Teater Tre