erbjuder tjänster som underlättar affärskontakter

English Deutsch   Polski  

Kontakt på svenska


Box 160, 81- 701 Sopot

+48 58 555 90 75
+48 50 10 65 700

Vi är en erfaren samarbetspartner för konferenser, seminarier och deltagande i mässor

På uppdrag av Stockholms Mark- och Lokaliseringsbolag AB har vi samordnat och ansvarat för det lokala kontoret vid Sverige-dagar i Krakow, som 1999 organiserades inom den svenska regeringes projekt Polen i fokus.

Som Stockholmsmässans representat i Polen, har vi deltagit vid flera "Polen i fokus" aktiviteter:
  • Gdansk - Sverigemonter på en byggmässa och invigning av Svenska General Konsulatet
  • Poznan - Sverigemonter på den största tekniskamässan i Polen
  • Krakow - skärskild näringslivsinriktad utställning, parallellt med det kulturella programmet
Polen i fokus Sveriges regering satsning att i särskilda projekt främja handel och ekonomiskt samarbete med Polen. Ett tiotal Sverige-presentationer anordnades under 1999 i Polens viktigaste regioner där hundratals svenska företag och institutioner fick presentera sina produkter och tjänster.

 Sverige - Polen Östersjögranar i den nya Europa

 Szwecja - Polska, sasiedzi znad Morza Baltyckiego w nowej Europie

Med stöd från UD har man organiserat i Krakow flera evenemang. Beskrivning fanns i en utgiven katalog, som trycktes i stor upplaga och delades ut i staden

Arrangörer:
Stokholms stad
Sveriges Ambassad
I samarbete med:
Krakow stad
Malopolska Länsfullmäktige
Malopolska Länsstyrelse

20 - 24 oktober 1999

Sverige-dagar i Krakow

Stockholm marknadsför svenska företag i södra Polen
Stockholmsregionen anordnade Sverige-dagar i Krakow den 20-24 oktober. Stockholms näringslivsbolag SML i samarbete med Exportrådet i Polen inbjöd till en ny spännande marknadsplats där under en vecka svenska miljöföretag och miljökunnande kunde synas och träffa Krakow-regionens näringsliv och beslutsfattare.

En dynamisk marknadsplats
Sverige-dagar i Krakow har blivit en unik plattform för affärer och kontakter. Regionens myndigheter har stödt aktivt det svenska initiativet. Lokala handelskammare, bransch-organisationer och regionala utvecklingsfonder fick medverka till att brett rekrytera polska intressenter och partners för svenska företag.

Utställningar och seminarier
En Sverige-paviljong öppnades i centrala Krakow för tekniska besök och seminarier. Svenska företag inom inom bygg, miljöteknik, IT och telekom, medicinteknik deltog. Det fanns möjlighet att ställa ut produkter, eller visa informationskärmar och multimediepresentationer. Svensk- och polsktalande personal fanns till förfogande för utställarna.

Kulturstaden Krakow
Kulturstaden Krakow erbjuder en rad enastående attraktioner i världsklassen. Det svenska arrangemanget hade ett eget seminarie-, kultur- och underhållnings- program som stod öppet för alla svenska deltagare. Intresset från lokala media var stort.

Sponsorer:

szwedzkie MSZ

SCHENKER-BT

NCC

IKEA

TELIA

NETIA

SAS

Medior:

Dziennik Polski

Puls Biznesu

 Sedan 1996 erbjuder vi  affärstjänster inom:

konferenser, seminarier, mässor presentationer på Internet tolkning och översättning EU projekt i Polen videokonferenser

Välj artistunderhållning för Din internationella PR evenemang

Fascinerande musikrötter

Funk

Klassika arrangemang

Powerpop

Punk kabaré

Sopot is great for your PR event !